ახმეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

ახმეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

ახმეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

ახმეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

ახმეტის ადგილობრივი განვიტარების ჯგუფი

ახმეტის ადგილობრივი განვიტარების ჯგუფი

სიახლეები

II ეტაპი - სრული განაცხადების მიღება

II ეტაპი - სრული განაცხადების მიღება

ახმეტის სამოქმედო ჯგუფის საგრანტო სახელმძღვანელო 2020/21

ახმეტის სამოქმედო ჯგუფის საგრანტო სახელმძღვანელო 2020/21

ბლოგი